Earth Beat – Galleri Fur -Denmark 2016

Earth Beat - Galleri Fur -Denmark 2016

This summer I have had the joy of working alongside three fanstastic artists from Kristiansand: Cecilie Keim, Tine Nygård and Anne Katrine Solbakken.We traveled to the Island of Fur in Denmark, a beautifull place with a thriving artist community, and set up Earth Beat at Galleri Fur. It was intense work, but with great company, a wonderfull host, and lovely supporting colleagues it grew into a great showcase. This is an ongoing collaboration and I hope to be able to share more work from this group in the near future.

 

 

Tekst by Anne Kathrine Solbakken

EARTH BEAT
FRØET
Alt starter som et frø.
Hver drøm starter som et frø.
Alle våre muligheter er innkapslet og ferdig kodet.
Kjernens DNA kan realiseres,
hvis det sam-skaper med universet
og lar det magiske skje …
I MAGIENS NASJON ER ALLTING MULIG.
Hva skjer når vi skaper kunst som en gest og en takk til jorda ?
Hva skjer hvis vi lytter inn mot instinkt og intuisjon mer enn intellektet ?
Hva skjer når vi slipper kreativitetens vesen fri for det dømmende blikk ?
Mysteriet om tilblivelse, naturens vesen og livets vev som binder allting sammen, er bakgrunnen for sommerens utstilling på galleri Fur.
Vi vil inspirere og inspireres.
Vi ønsker å feire vår fruktbare klode,
og vi vil hjelpes ad til å vise mer ydmykhet for livet og vår fantastiske planet.
Vi lytter og lærer av naturens syklus og vekstprinsipper.
Intensjonen er å forme et fellesskap som kan vokse. Vi ønsker å mobilisere.
Vi vil skape næringsrik grobunn for å bli modigere og mer kraftfulle.
Vi tror at den endringen verden trenger, handler om tillit og en større kreativ bevissthet.
Det er på tide å sette oss til spiring og skape et nytt Big Bang.